top of page
HEM: Pubikröster

"I know that you are scared, so many days to stay prepared. I know that you have tried it all, I know how much you care."

In 2019 Josefin released the song "It is ok"  which was originally written in Swedish with the name "Det finns en chans". The song is based on her own experiences living as a close relative to someone with mental illness and became the seed of new ideas for bringing more light to difficult topics in a creative way.

 

She is now launching her new lecture "Det finns en chans" online which tells a hopeful story about her own journey regarding anxiety, depression & burnout. The Swedish version has been a success and she has travelled all over Sweden to perform it and an english version is also available for booking!

Have a listen below and please reach out for more info or a booking request!

 

 

It is Ok
00:00 / 03:44

MUSIKALARTIST, FÖRELÄSARE & TEXTFÖRFATTARE

Josefin Wikevand är professionellt utbildad sångerska, skådespelerska, föreläsare och ambassadör för Hjärnkoll Halland, just nu aktuell med egenskrivna föreläsningar & musik på temat psykisk ohälsa, anhörigskap & medberoende. 

2019 släpptes debutsingeln ”Det finns en chans” under namnet  Wikedhvani och låten som speglar hennes egna upplevelser av att leva som närstående till någon med psykisk ohälsa blev fröet som senare utvecklats till den musikaliska föreläsningen med samma namn. Läs mer om Josefin på www.josefinwikevand.com. 

Det finns en chansJosefin Wikevand
00:00 / 03:42
JosefinW_tegel_edited.jpg
HEM: Perspektiv
HEM: Josefin

Följ med på en personlig resa där psykisk ohälsa och dess effekter belyses på ett unikt sätt i föreläsningsform illustrerat av sång och teater. Josefin delar med sig av sina erfarenheter från tidig barndom till idag kring ångest, depression, utmattning, hårda prestationskrav och att vara anhörig.

Berättelsen som vävs utifrån monolog och egenskriven musik tar inte bara avstamp i utmaningen att hantera svåra känslor utan speglar också en stark inre drivkraft att följa sina drömmar och att finna sin plats, i såväl världen som i sig själv. 

Föreläsningen finns att boka i olika versioner för att kunna anpassas till lokal, tillfälle & ändamål. Önskemål kring innehåll & utformning diskuteras vid bokning.

"Jag har ofta svårt att trivas med att vara människa, men sättet du berättade det på fick det att kännas så okej."

PUBLIKRÖST

FLERA PERSPEKTIV

Då Josefin har stor erfarenhet av flera aspekter kring psykisk ohälsa, både för egen del och som anhörig finns möjligheten att utforma huvudämnet i föreläsningen utefter kund och behov. Här är några av de perspektiv som Josefin tar upp i sina föreläsningar.

ATT VARA ANHÖRIG

Josefin fick tidigt erfara vilken oro det kan innebära att vara nära anhörig till någon med fysisk eller psykisk sjukdom samt hur mycket det präglar ens liv. Många känslor kring skuld och skam gör det ofta svårt för anhöriga att våga be om stöd i sin situation. Josefin brinner för att ge anhöriga en röst och utöka förståelsen kring vikten av stöd för den som går bredvid. 

MEDBEROENDE

Som ett resultat av långvarigt engagemang vid en närståendes sjukdom eller missbruk uppstår ofta ett medberoende hos den som är anhörig. Här har Josefin stor erfarenhet av medberoendets natur och effekter, vilket hon delar med sig av i sina föreläsningar. 

ÅNGEST & DEPRESSION

Första gången Josefin besökte en psykolog var hon 12 år och som ung vuxen gick hon igenom flera längre perioder av ångest & depressioner. Hon har erfarenhet av ett flertal behandlingsmetoder och delar med sig av vad som idag gör att hon upplever en större balans. Dock är hon noga med att inte ge specifika rekommendationer,  utan framhäver vikten av att varje individs situation är unik och vid behov bör konsulteras utav professionella yrkesmän. 

UTMATTNING

Som ett resultat av många års känslomässig stress kring oron för en anhörig samt hårda prestationskrav blev Josefin sjukskriven för utmattningssyndrom 2016. Vägen tillbaka var som för många utmanande men medförde också många viktiga förändringar i förhållningssättet till hur hon idag lyssnar och tar hand om sin kropp, något hon gärna delar med sig av. 

PRESTATIONSKRAV

Ett samhällsklimat där den som är mest "lyckad" verkar mest lycklig bidrar till att allt fler unga riskerar att bränna ut sig i jakten på status. Josefin anammade tidigt rollen som den "duktiga flickan" som alltid skulle prestera på topp. Att i ung ålder befinna sig på scener och att under hela livet sträva efter att ständigt utvecklas som artist genom olika utbildningar tog också ut sin rätt. Idag vill Josefin informera och uppmuntra unga människor till en mer "hållbar" väg mot sina drömmar. 

IMG_5059.JPG
39C1D4EE-EB53-4A8A-865E-D176B60CDDB1.JPG
bottom of page